پایان نامه انگلیسی در مورد گیرنده های Super regenerative در ۱۱۱ صفحه شامل عناوین زیر   U 1. Ultra-Low Power Wireless Senssor Networks T 2. Tradeoffs in the Design of CMOS Receivers for Low Power Wireless Sensor Networks A 3. A BFSK Super-Regenerative Transceiver for Low-Power Applications  A 4. A 0.4 nJ/b 900MHz CMOS BFSK Super-Regenerative Receiver  A 5. An Ultra-Low Power Receiver for Battery-Free Wireless Sensor Networks  C 6. Conclusion …

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :