UA-116740731-1
خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "word"

دانلود مقاله در مورد دامپروری ارگانیک(word)

دانلود مقاله در مورد دامپروری ارگانیک(word)

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

دانلود مقاله عارضه مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی(word)

دانلود مقاله عارضه مرگ ناگهانی در جوجه های گوشتی(word)

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

گزارش کارآموزی روش مکان یابی عیب کابل های برق قدرت

گزارش کارآموزی روش مکان یابی عیب کابل های برق قدرت

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني – word

كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني – word

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی word

بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی word

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

کنترل امپدانس ربات توان‌بخش زانو word

کنترل امپدانس ربات توان‌بخش زانو word

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور word

ارزیابی پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از داده های واحد های اندازه گیری فازور word

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

آشکارسازی عیب سیستم های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبیword

آشکارسازی عیب سیستم های غیرخطی چندمتغیره با عدم قطعیت، با استفاده از رویتگرغیرخطی مقاوم و تخمینگر عیب عصبیword

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

طراحی و اعمال روش‏های مدلسازی و کنترلی پیشرفته چند ورودی چند خروجی روی کنترل‏کننده قابل برنامه‏ریزی (PLC)

طراحی و اعمال روش‏های مدلسازی و کنترلی پیشرفته چند ورودی چند خروجی روی کنترل‏کننده قابل برنامه‏ریزی (PLC)

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بكارگيري مشاهده گر word

کنترل لغزشی فازی تطبیقی جدید یک سامانه مکانیکی زیر تحریک با بكارگيري مشاهده گر word

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید