UA-116740731-1
خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "مدیریت"

رمپ (Merging)

رمپ (Merging)

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

Risk managements

Risk managements

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

بررسی وضعیت مدیریت دانش با توجه به استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد

بررسی وضعیت مدیریت دانش با توجه به استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش ناحیه ۶ مشهد

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

مدیریت و نگهداری تونل

مدیریت و نگهداری تونل

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

شاخص هاي عمليات بندري

شاخص هاي عمليات بندري

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

معرفی نرم افزارهای تعمیر ونگهداری راهHDM و RED

معرفی نرم افزارهای تعمیر ونگهداری راهHDM و RED

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

خلاصه کتاب اصول سرپرستی

خلاصه کتاب اصول سرپرستی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید

مدیریت ترمینال کانتینری: مدل های یکپارچه و الگوریتم های بهینه سازی بزرگ ـ مقیاس

مدیریت ترمینال کانتینری: مدل های یکپارچه و الگوریتم های بهینه سازی بزرگ ـ مقیاس

برای مشاهده توضیحات این فایل و دانلود بر روی عکس ان کلیک کنید