گزارش کارآموزی شرکت صنایع شیمیایی ایران (LABاصفهان) با فرمت word

فرمت فایل: word 
 
واحد تولید
*واحد۱۰۰
*واحد۲۰۰
*واحد۳۰۰
*واحد۴۰۰
*واحد۵۰۰
آزمایشگاه
*واحد آزمایشگاه
*واحد مهندسی فرایند
تاسیسات جانبی
*واحد۱۸۰۰
*واحد۱۱۰۰
*واحد۲۶۰۰
*واحد۲۷۰۰
*واحد۱۲۰۰
*واحد۱۵۰۰
*واحد۱۰۰۰
*واحد۲۹۰۰
*واحد۱۲۰۰…

این خبر را به اشتراک بگذارید :