پروژه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۴۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۱۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
طرح تحقیق ۱
۱- مقدمه: ۲
۲- بیان مسئله: ۳
۳- ضرورت انجام تحقیق ۵
۴- فرضیه‌های تحقیق: ۶
۵- اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق ۷
۶- روش تحقیق: ۷
۱- جامعه آماری: ۷
۲- نمونه گیری: ۸
۳- محدودیت‌ها و مشكلات انجام تحقیق ۸
۴- پیشینه تحقیق ۸
۵- تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق: ۹
فصل دوم ۱۱
پیشینه تحقیق ۱۱
بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه» 12
2-1-1- مختصری در مورد تاریخچه جواهرات ۱۳
۲-۱-۲- قدمت استخراج فیروزه ۱۴
۲-۱-۳- علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان ۱۵
۲-۱-۴- انواع فیروزه ۱۶
۲-۱-۵- نحوه ساخته شدن فیروزه ۱۸
۲-۱-۶- فضیلت فیروزه در اسلام ۱۸
۲-۱-۷- معادن فیروزه ۱۹
۲-۱-۸- كلیاتی در مورد برش و جلای كانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی ۲۶
۲-۱-۹- تراش فیروزه ۲۸
۲-۱-۱۰- مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده ۳۳
۲-۱-۱۱- صادرات فیروزه: ۳۴
بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی» 36
2-2-1- تعریف بازاریابی ۳۷
۲-۲-۲- فلسفه مدیریت بازاریابی ۳۷
۲-۲-۳- عوامل مؤثر در تغییر تقاضا ۴۱
۲-۲-۴- عوامل مؤثر در اقدام به خرید ۴۲
۲-۲-۵- فرآیند تصمیم خرید ۴۵
۲-۲-۶- مفهوم مدرن بازاریابی ۵۱
۲-۲-۷- آمیخته بازاریابی (Marketing Mix) 52
2-2-8- جایگاه یابی در بازار ۶۳
فصل سوم ۶۹
روش تحقیق ۶۹
۳-۱ نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند: ۷۰
۳-۲ روش تحقیق ۷۰
منابع وماخذ: ۷۶
فصل چهارم ۷۷
جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷
۴-۱- ویژگیهای پاسخگویان ۷۸
۴-۱-۱- ویژگیهای صادر كنندگان مصنوعات فیرزوه ای ۷۸
۴-۱-۲-ویژگیهای فیروزه تراشان ۷۸
۲-۴- آزمون فرضیه‌ها ۷۹
فصل پنجم ۹۱
نتیجه گیری و پیشنهادها ۹۱
۵-۱- مقدمه ۹۲
۵-۲- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان ۹۲
۵-۲-۱- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادركنندگان مصنوعات فیروزه ای» 92
5-2-2- نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان» 93
5-3- نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق ۹۴
۵-۳-۱- نتیجه گیری در مورد فرضیه اول ۹۴
۵-۳-۲- نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم ۹۵
۵-۳-۳- نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم ۹۸
۵-۳-۴- نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم ۱۰۰
۵-۳-۵- نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم ۱۰۴
۵-۵- موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تكمیلی ۱۰۹
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این خبر را به اشتراک بگذارید :