پاورپوینت مباحثي در سياست هاي اقتصاد كلان؛ سياست ثبات سازي (stabilization Policy) و اعمال سياست در دنياي نامطمئن   23اسلاید چگونه سیاستگذار اقتصادی می باید در برابر سیکل های تجاری واکنش نشان دهد؟ بعضي از اقتصاددانان (مانند مک چسني مارتينWilliam McChesney Martin)       معتقدند اقتصاد به طور فطری ناپايدار و شاهد شوك هايي است كه مرتبأ بر عرضه كل و تقاضاي كل وارد مي شود. اگر سياستگذاران براي تثبيت اقتصاد از سياست پولي و مالي استفاده نكنند،    اين ضربه ها مي تواند ميزان توليد، بيكاري و تورم را دستخوش نوسانات غير منتظره. سياستگذاران در اين حالت بايد در وضعیت بحراني اقتصاد، نظام اقتصادي را تحريك. باید سیاست ها ی خلاف سیکل بکار برند. اما بر خلاف عقيده فوق، اقتصادداناني چون ميلتون فريدمن معتقدند اقتصاد به طور         فطري پايدار. (يعني توليد نسبت به شرايط اشتغال كامل زياد نوسان ندارد.)  اين دسته از اقتصاددانان سياستگذاري هاي نامناسب اقتصادي را عامل اصلي نوسانات       &nbs …

این خبر را به اشتراک بگذارید :