توضیحات کامل :

برگرفته از کتاب توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی

نوشته‌ی محمدرضا باطنی

فرمت فایل: ppt

تعداد اسلاید: 232

توصيف ساختمان دستوري زبان فارسي بر بنياد يك نظريه عمومي زبان

تعريف زبان:

زبان داراي جنبه‌هاي فراواني است و مي‌توان آنرا از ديدگاههاي مختلف تعريف كرد؛ از ديدگاه جامعه شناسان و مردم شناسان، روانشناسان، فيلسوفان و منطقيان، مهندسان ارتباط، رياضي دانان و …

زبان از ديدگاه زبانشناسان:

زبانشناسان زبان را بخاطر خود زبان مطالعه مي‌كنند و آنرا براساس زمينه فكري و مكتب خاصي كه به آن تعلق دارند تعريف مي‌كنند.

كاركرد زبان:

زبان از دو طرف با دنياي مادي بيرون مربوط است:

1- امواج انرژي صوتي (= ماده )

2- وقايع دنياي بيرون كه امواج انرژي در رابطه با آنها بكار مي‌روند (= محيط )

 

فهرست مطالب

– دیباچه
– نظریه زبانی مقوله و میزان
– مقولات دستوری نظریه عمومی زبان

– ساختمان جمله

– ساختمان بند

– ساختمان گروه فعلی

– ساختمان گروه اسمی

– ساختمان گروه قیدی

– ساختمان کلمه