نمونه سوالات پایان ترم تستی درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی بر اساس کتاب حسن خسروی    در این پست ۴دوره نمونه  سوالات چهار گزینه ای پایان ترم درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با کد ۱۲۱۸۵۷۵ قرار دادیم که شامل:  1-نمونه سوال حقوق اساسی در سازمانهای دولتی تابستان ۹۶ به همراه پاسخ  2-نمونه سوال حقوق اساسی در سازمانهای دولتی نیمسال اول ۹۶-۹۷ به همراه پاسخ  3-نمونه سوال حقوق اساسی در سازمانهای دولتی نیسمال اول ۹۵-۹۶ به همراه پاسخ ۴-نمونه سوال حقوق اساسی در سازمانهای دولتی نیسمال دوم ۹۵-۹۶ به همراه پاسخ  …

این خبر را به اشتراک بگذارید :