چهارمین مجموعه پاورپوینت درباره آموزش زبان انگلیسی  ویژه زبان آموزان و دبیران زبان انگلیسی   عناوین پاورپوینت ها: narrative_setting_sci_fi.ppt narrative_writing_tips.ppt negative_indefinite_pronouns.pptx negative_prefixes_antonyms.ppt newspapers_AMW.ppt newspapers_VM.ppt next_200.ppt ng.ppt nine_parts_of_speech.ppt non-fiction_books.ppt non-literal_metaphors.ppt noun_posters.ppt nouns_fc.ppt nouns_verbs_adjectives adverbs.ppt nouns2_fc.ppt oa_powerpoint.ppt oa_words.ppt oi.ppt oo_words.ppt 00_words_LC.ppt ou_as_in_house.ppt ou_Words.ppt ough_words.ppt ow_powerpoint.ppt oy_or_oi.ppt paired_reading.ppt past_present_future_verbs.ppt personification.ppt personification_examples.ppt persuasive_adverts_key.ppt persuasive_letter_features.ppt persuasive_writing_advert_AJ.ppt persuasive_writing_features_mf.ppt phase2_hf_words.ppt phase3_hf_words.ppt phase3_sounds.ppt phase4_hf_words.ppt phase4_words_flashcards.ppt phase5_hf_words.ppt phase5_phonics_week3_wh.ppt phase5_phonics_week …

این خبر را به اشتراک بگذارید :