طرح درس خرندگان و پرندگان مربوط به درس مهره داران کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی می باشد . این طرح درس توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید آموزش و پرورش می باشد . طرح درس فوق شامل ۵ صفحه بوده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده و امکان ویرایش آن وجود دارد . چهار صفحه از این طرح درس مربوط به تعریف اهداف و انجام مراحل تدریس بوده و صفحه آخر آن شامل یک چک لیست مربوط به این درس می باشد . برخی از اهداف جزئی که در این طرح درس در نظر گرفته شده است عبارتند از : ۱-   آشنایی فراگیران با نحوه تنفس خزندگان و پرندگان ۲-   آشنایی فراگیران با نحوه تولیدمثل خزندگان و پرندگان ۳-   آشنایی فراگیران با محل زندگی خزندگان و پرندگان ۴-   آشنایی فراگیران با نوع پوشش خزندگان و پرندگان آموزگاران می توانند این طرح درس را به عنوان الگو در نظر گرفته و برای بقیه دروس طرح درسی شبیه آن طراحی کنند . …

این خبر را به اشتراک بگذارید :