این کتاب در محظر عارفان که مولف آن واصف باد کوبه ای است قسمتس از فهرست مطالب آن به قرار زیر است که شامل ۱۱۹ صفحه می باشد  1) پند نامه امام علی به امام حسن علیه السلام  2) دستورالعملی از حضرت امام صادق (ع) ۳)وصیت نامه علامه حلی قدس سره به فرزندش  4)دستورالعملی از شیخ نجم الدین  5) دستورالعملی از شهید اول  6)دستورالعملی از ابن ابی جمهور احسلیی  7) وصیتنامه فقیه پارسا ابراهیم بی سلیمان قطیفی  8) دستورالعملی از مرحوم مجلسی  9 ) دستورالعملی از میر محمد حسین خاتون آبادی  10) دستورالعملی از آخوند ملا حسینقلی همدانی  11) دستورالعملی از آیه اله عبداله المامقانی  12 ) دستورالعملی از شیخ محمد حسین (کمپانی ) به امام جمعه زنجان  13) وصیت نامه شیخ محمد بهاری همدانی به شاگرد خود  و دستورالعمل های زیادتر دیگری  …

این خبر را به اشتراک بگذارید :