دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی بویس جلد اول ترجمه بیژن شمس

دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی بویس جلد اول ترجمه بیژن شمس

عنوان : کتاب معادلات دیفرانسیل بویس و مسائل مقدار مرزی جلد اولنویسندگان : ویلیام ای . بویس – ریچارد سی . دیپریما
مترجمین : محمد رضا سلطانپور – بیژن شمس
نوع فایل : pdf
تعداد صفحات : ۴۲۵
زبان : فارسی
 
 

 

 

 

 

 
بویس (به زبان فارسی)دانلوددانلود کتابدانلود کتاب معادلات دیفرانسیلدیفرانسیل بویسدیفرانسیل بویس (به زبان فارسی)کتاب معادلاتمعادلات

بویس, ترجمه محمد رضا سلطانپور, دانلود, دانلود کتاب, دیفرانسیل, معادلات,معادلات…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :