این کتاب داستان دوستان که جلد اول می باشد تالیف محمد محدی اشتهاردی است که دارای ۱۴۶ صفحه با ۲۰۰ عنوان گوناگون و مختلف است که تعدادی از  عنوان اصلی آن به قرار زیر می باشد  1) پسر خانه کارشکن  2) امام حسن (ع) در هفت سالگی  3) بدبخت و خوشبخت  4) خوردن بت  5) کلام خالص رزمنده  6) همدم السلطنه ۷) خودکشی و سرنگونی طاغوت  8)نمونه ای از پارسائی امام خمینی  9) جمجمه سرد  10) قیصر روم و سختی بزرگ  11)غرور سلطنت  12) قاطعیت در اجرای عدالت  13) دین فروش  14) خاطره ای از جنگ  15) عبرت  16)فال حافظ  179 لباس زیبا در نماز  18)داستانی عجیب از تجرید روح  19) نتیجه توسل به حضرت زینب (ع)  20) موعظه محکوم به اعدام  21) سفارش میت  22) دفع تهمت از حافظ  23) اثر شدید آیه قرآن  24) مقصود توئی  25 ) فریاد دختر قهرمان  26) یاد پیامبر از مردی وارسته  27) اهمیت نماز عصر  28) سرمایه عمر  29) نامه یک معلم شهید  30) کرامتی عجیب از شهید اول …

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :