این کتاب داستان باستان که نام نویسنده آن آیه اله حسین نوری است شامل ۱۰۱ عنوان با ۱۱۸ صفحه می باشد که بعضی از عنوان های آن به قرار زیر می باشد  1) اسکندر مقدونی فاتح سی و شش کشور  2) نظری به کشور گشائی ها و تلاش های اسکندر  3) بیماری اسکندر و عجز پزشکان در معالجه او  4) تائسف اسکندر ۵) وصایای اسکندر  6) برون آرید از تابوت دستم  7) وصیت عجیب او به مادرش  8) نامه ای به مادر  9) گفتار حکما و کنار جنازه اسکندر  10) اجتماع حکیمان در اطراف جنازه اسکندر  11) چنین است رسم سرای اسکندر  12) آیا اسکندر همان ذوالقرنین است  13) قرآن سه بار از ذوالقرنین نام برده است  14 ) اختلاف نظر بین مفسران و علمای تاریخ درباره ذوالقرنین  15) وارث ملک کیان  16)سخنی چند درباره اهرام مصر  17) بدن فرعون مایه عبت آیندگان  18) آیا دیوار چین به پدید آورندگانش پناه داد  19) نگاهی به تخت جمشید اقامتگاه سلاطین  20)ایوان مدائن یا آینه عبرت  21) از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن  22) بیاد برمکیان ۲ …

این خبر را به اشتراک بگذارید :