فرمت فایل : word تعداد صفحه : ۳۰ با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به كار صاحب نظراني كه در حمايت از اين مسئله بحث كرده اند اشاره مي كنيم و به بررسي اطلاعات مصاحبه اي و ارتباطي كه اين موضوع مورد و بحث را مورد حمايت قرار مي دهند مي پردازيم. در پايان، به دو آزمايش تجربي از اين فرضيه رجوع مي كنيم. مباحث : نظر زيست شناسان اجتماعي بعد فرهنگي تفاوت هاي جنسيت در علاقه به آثار نوشته شده و نوارهاي شهواني تفاوت هاي جنسي در پاسخدهي به فيلم هاي شهواني تفاوت هاي جنسيت در فعاليت جنسي     …

این خبر را به اشتراک بگذارید :