تصفیه آب آشامیدنی، ۲۵ صفحه با فرمت word

فهرست مطالب شامل:آب آشامیدنی و تصفیه
نگرانی‌های اساسی در مورد آب آشامیدنی
انتخاب فرایندهای تصفیه بر پایه کیفیت آب
فرایندهای مختلف یک تصفیه‌خانه
روش هاي تشخيص نشت گاز کلر در واحد کلرزنی و مقابله با آن
مواد منعقد کننده مورد نیاز در تصفیه‌خانه
مقایسه‌ی کلروفریک و سولفات آلومینیوم(آلوم)
 …

این خبر را به اشتراک بگذارید :