بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش

???? ????: ??? – Word  ???? ???? – ???? ?????? ) 
 
تعداد صفحه : ۲۰بررسی و شناخت چالش های فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ورود فناوری به مدارس ، منتج به آموزش یادگیری بیش تر و بهتر می شود  چکیده : هدف فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ایجاد نظام های آموزشی نو به منظور افزایش بهره یادگیری و در نتیجه تأکید بر یادگیری است . استفاده بهینه از فناوری آموزشی در جریان تدریس و یادگیری می تواند به سبب فعال کردن حواس دانش آموزان ، امر آموزش را واقعی تر و عملی…

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :